Kérem Várjon!
Hírek
I4Food konferencia
bori
2012 május 17.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012. május 15-én nemzetközi konferenciát rendezett „I4Food – Interregionális tapasztalatcsere a versenyképes és fenntartható regionális élelmiszeriparért” címmel, melynek során a régió szakemberei, 11-250 alkalmazottat foglalkoztató kis- és közepes vállalkozásai tájékoztatást kaphattak a Dél-Dunántúl Regionális Élelmiszeripari Klaszteréről, a régió helyi termék kísérleti programjáról, valamint a Darányi Ignác Terv kis- és közepes élelmiszeripari vállalkozásokat megcélzó támogatásairól.

A rendezvényt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség – a Baranya Megyei Európai Információs Ponttal együttműködésben – az „I4Food” című, az Európai Unió INTERREG IVC programja által támogatott projekt keretében, annak nyitókonferenciájaként szervezte. Az élelmiszeripari vállalkozások versenyképességével és tevékenységük fenntarthatóságával foglalkozó projekt január elején indult, a finn, román, francia, olasz és spanyol partnerek munkáját a projekt Vezető Partnereként az Ügynökség fogja össze. A pályázat megvalósítása 2014. december végével zárul.

A I4Food célja az élelmiszeripart érintő fejlesztéspolitika minőségének javítása, különös tekintettel a szektorban működő kis- és közepes vállalkozások versenyképességére és működésük fenntarthatóságára. Ennek eszközeként a projekt partnerei feltérképezik régióik élelmiszeripari adottságait, meghatározó élelmiszeripari tevékenységeit és kis- és közepes vállalkozásait, átvételre alkalmas jó gyakorlatokat azonosítanak, tanulmányutakon vesznek részt. A partnerek más régióktól átvett/megtanult megoldásokat meghonosítják saját területükön, valamint az európai élelmiszeripari szektor irányában is szakpolitikai javaslatokat tesznek. Mindezek a tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett partnerrégiókban az élelmiszeripar innovatívabbá váljon, munkahelyeket teremtsen a helyi adottságok jobb kiaknázása érdekében.

A 2012. május 15-i nyitókonferencia célja a projekt bemutatása mellett olyan más, európai régiókból származó élelmiszeripari innovatív megoldások, un. jó gyakorlatok bemutatása is volt, amelyek elősegítik azt, hogy a Dél-Dunántúl élelmiszeripari vállalkozásai könnyebben jussanak finanszírozáshoz, piaci értékesítési lehetőségekhez, korszerű, a helyi adottságokra építő termékeket fejleszthessenek, miközben egyúttal megóvják környezeti értékeiket is.

Az Ügynökség célja széleskörű szakmai együttműködés kialakítása a fent jelezett témában, ezért a projekt szakmai megvalósulásába az élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozásokat, azok érdekképviseleteit is igyekszik bevonni.

Címkék